Obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56 (1 dzień)

  • 26 June 2009

W Piątek 26 czerwca wzięliśmy udział w obchodach 53 rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56. Uroczystości objęły składanie kwiatów i przemówienia pod tablicami upamiętniającymi bohaterów Czerwca od 9 rano, zakończyły się pod bramą główną Zakładów Cegielskiego ok godziny 15. Podczas uroczystości nasi aktywiści rozdawali ulotki wskazujące na konieczność kontynuacji walki o prawa pracownicze, demokrację i godne warunki życia Polaków. Wraz z naszą obecnością spotkały się one z bardzo pozytywnym odzewem zgromadzonych kombatantów i innych uczestników obchodów:) Pełny tekst ulotki:


53 lata temu tysiące poznaniaków wyszło na ulice by protestować przeciwko złym warunkom życia, pracy i braku realnego wpływu na procesy decyzyjne w Polsce „ludowej”. Nie bacząc na kłamstwa reżimowych mediów, nie zważając na milicyjne pałki i kule powiedziało „NIE!” systemowi skazującemu ogromne rzesze ludzi na życie w nędzy i zniewoleniu.
Czy jednak 53 lata po tamtych wydarzeniach żyjemy w kraju, w którym tamte postulaty przestały być aktualne? Setki tysięcy niedożywionych polskich dzieci, miliony biednych, bezrobotnych i wykluczonych… Emeryci, którym po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy nie starcza nawet na lekarstwa… Do tego wszechobecna arogancja władzy, reprezentującej interesy nie ludzi pracy, ale międzynarodowych elit finansowych. Największe „wolne” media należące już nie do partii, lecz wielkich korporacji nazywają strajkujących związkowców i protestującą młodzież „zadymiarzami”, a miliardy złotych przeznacza się zamiast na szpitale – na zbrojenia, już nie w ramach Układu Warszawskiego, ale NATO… O wynikach wyborów decydują pieniądze wydane na kampanie i przychylność właścicieli stacji telewizyjnych, dyskryminujących tych, którzy mają odwagę dopominać się o prawdziwą wolność, prawdziwą demokrację i prawdziwą sprawiedliwość… Na domiar złego nową religią staje się konsumpcjonizm,  niszczący zasoby naturalne Ziemi i to, co w ludziach najlepsze. Czy o to walczyli Polacy w 56′, 70′, czy 80′ roku? Z pewnością nie!
Jeżeli chcesz, by kiedyś Twój głos był NAPRAWDĘ równy głosowi milionera, jeżeli chcesz, by dziecko robotnika miało kiedyś RÓWNE szanse życiowe z dzieckiem przedsiębiorcy, jeżeli chcesz, by politycy pełnili rolę SŁUŻEBNĄ wobec obywateli, a po 30-40 latach ciężkiej pracy nie chcesz ŻEBRAĆ o jedzenie i lekarstwa na głodowej emeryturze, podczas gdy inni pławią się w dostatku – przyłącz się do obywatelskiego ruchu protestu, który na całym świecie podnosi sztandar alterglobalizmu, mówiąc, że  TAK PO PROSTU NIE POWINNO BYĆ!
Skontaktuj się z nami i działaj w swoim lokalnym środowisku – dla siebie i tych, którzy po nas przyjdą. Prowadzimy programy wolontariackie wśród dzieci z ubogich rodzin, system bezpłatnej wymiany usług (bank czasu), kampanie i protesty społeczne. Z nami możesz uczynić świat lepszym!:)