Projekt "Razem przeciwko uprzedzeniom i szowinizmowi"

  • 1 May 2005

Projekt realizowaliśmy 30.04 – 01.05.2005 w Poznaniu i Berlinie (zdobyliśmy dofinansowanie Youth Bank).

Rozdaliśmy kilka tysięcy ulotek skierowanych przeciwko propagandzie rosnących w siłę w naszych krajach ugrupowań skrajnie prawicowych, faszystowskich i neonazistowskich, wzywając społeczeństwa Polski i Niemiec do wspólnej walki o lepsze jutro i przywileje socjalne ludzi pracy.

Przechodniów zachęcaliśmy do dyskusji, w Niemczech wzięliśmy udział w manifestacjach ruchów antyfaszystowskich, pracowniczych, antykapitalistycznych i antywojennych.