Równe Szanse – Wolontariat

  • 12 October 2006

12.10.2006 o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie dla osób chcących zostać wolontariuszami przy projekcie wyrównującym szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Przyszło ponad 60 osób chętnych do pomocy :) W ramach projektu wolontariusze będą udzielać korepetycji, a w przyszłym roku będą mogli współorganizować dodatkowe zajęcia dla swoich podopiecznych.