Sahar Francis (Addameer) w Poznaniu

  • 2 October 2010

W sobotę 2 października w Infocafe odbyło sie spotkanie z Sahar Francis– przedstawicielką pozarządowej organizacji Addameer (www.addameer.info) z Palestyny, zajmującej się lobbowaniem na rzecz przestrzegania praw człowieka przez izraelskie siły okupacyjne, organizowaniem wsparcia dla więźniów politycznych i uświadamianiem skali problemu. Po prezentacji i towarzyszącej jej prelekcji wywiązała sie ożywiona dyskusja dotycząca perspektyw pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko- palestyńskiego. Obecni na sali przedstwiciele społeczności palestyńskiej podkreślali chęć pokojowego współistnienia pod warunkiem uznania przez Izrael prawa Palestyńczyków do samostanowienia i przyznania im praw należnych każdej istocie ludzkiej.