Spotkanie na UAM (P-ń)

  • 21 April 2008

W poniedziałek, 21 kwietnia odyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Podczas zajęć dr Joanny Skrzypczyńskiej mieliśmy okazję do przedstawienia założeń ruchu alterglobalistycznego oraz działań i idei naszej organizacji. Wywiązała się ożywiona dyskusja – głównie na temat dyskryminacji pozytywnej oraz pomocy socjalnej i Minimalnego Dochodu Gwarantowanego.