Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

  • 30 January 2012

30-01-2012

W załączniku zamieściliśmy szczegółowe sprawozdanie dotyczące wyników zbiórki publicznej, którą przeprowadziliśmy w 2011 roku na rzecz rewitalizacji Fortu II (ul. Obodrzycka 61). Fundusze uzyskane ze zbiórki publicznej zostały przeznaczone na materiały techniczne, czynsz, prace remontowe i porządkowe, artykuły dla wolontariuszy, transport. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało nam się kontynuować projekt związany z rewitalizacją Fortu II :)

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

30.01.2012 r.
Stowarzyszenie “Lepszy Świat”
Os. Orła Białego 38/5
61-251 Poznań

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji nr SO.I/5311-1/11 Urzędu Miasta Poznania wydanej w dniu 20.01.2011r. Zbiórkę przeprowadzono na terenie miasta Poznania w terminie 20.01.2011r. – 31.12.2011r
Zbiórka publiczna została zakończona 31.12.2011r.
Suma zebranych ofiar pieniężnych: 3 613,28 zł.
wg poniższych form zbiórki publicznej:
– wpłaty na konto, w kwocie 3 243,04 zł.
– datki do puszek i skarbon, w kwocie  370,24 zł.
Suma kosztów przeprowadzenia zbiórki: 0 złotych 0 groszy.
Fundusze uzyskane ze zbiórki zostały przeznaczone na rewitalizację Fortu II (ul Obodrzycka 61 w Poznaniu): materiały techniczne, czynsz, prace remontowe i porządkowe, artykuły dla wolontariuszy, transport i prace administracyjne związane z rewitalizacją Fortu.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało nam się kontynuować rewitalizację Fortu II :)