Szkolenie BDU w Poznaniu

  • 8 December 2007

Biuro Demokracji Uczestniczącej, działające w ramach projektu realizowany przez Stowarzyszenie i Fundację im. S. Batorego zorganizowało w sali Teatru 8 Dnia szkolenie obejmujące wykład o społecznym ujęciu konfliktów, praktykę stosowania procedur odwoławczych przysługujących od decyzji administracyjnych oraz warsztat komunikacyjny prowadzony przez redaktora TV WTK.