Wypalenie wśród wolontariuszy i aktywistów – spotkania

  • 10 December 2018

Za nami dwa spotkania (22.11.2018 oraz 06.12.2018) dla aktywistów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. Podczas spotkań z pomocą facylitatora pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z wypaleniem zawodowym.

Czym jest proces grupowy?
To spotkania, na których grupa z pomocą facylitatora pracuje nad ważnymi dla niej zagadnieniami. Można na nich szukać pogłębionych rozwiązań problemów za pomocą rozmaitych technik, m.in.: praca z różnymi rolami, praca z ruchem, poprzez dźwięki. Generalnie chodzi o to, żeby we wszystkich kwestiach istotnych z punktu widzenia grupy, społeczności jak najlepiej poczuć w sobie różne punkty widzenia i z tą świadomością próbować wypracowywać rozwiązania.

Zapraszamy na kolejne spotkania w nowym roku!

Tags: