Baśniowa kraina

Działania realizowane w okresie: 03-07.2010  r.

Wsparliśmy działanie grupy młodych ludzi („Grupa 21”), która przygotowała cykl działań kierowanych do dzieci i rodziców. Celem działań było rozbudzenie dziecięcej wyobraźni poprzez przeniesienie  uczestników w zaczarowany świat baśni i magii w trakcie 4 warsztatów bajkowych. Zależało nam na uwrażliwieniu i aktywizacji dzieci z różnych środowisk, a także na pokazaniu alternatywnej formy spędzania czasu wolnego przy wykorzystaniu dawnych technik przekazu. Chcieliśmy zwrócić uwagę na wagę więzi rodzinnych, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczający świat, rozwój emocjonalny, bezinteresowną pomoc, potrzebę integracji i współpracy.

W bajkowaniu wzięły udział dzieci z różnych środowisk, w tym z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Warsztaty zorganizowaliśmy przede wszystkim na wybranych poznańskich podwórkach. Na „Baśniową krainę” składały warsztaty o tematyce: afrykańskiej, arabskiej, chińskiej, europejskiej.

Baśniowa kraina - info

Warsztaty miały charakter integracyjno-interaktywny, angażujący wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Poprzez użycie różnych technik przekazu, w tym przedstawień teatralnych przedstawiliśmy dzieciom ciekawe i inspirujące bajki z odległych stron świata, które pobudziły wyobraźnię dzieci i uwrażliwiły je na otaczający świat.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Nokii