Przyszłość jest teraz!/Działania

Rekrutacja zakończyła się w maju 2021

Warsztat z edukacji globalnej – (prowadzenie – Joanna Spychała, Jan Horzela) – 02.06 i 08.06

Omawiane zagadnienia dotyczyły: wpływu klimatu na migracje i ich wzajemnych powiązań, międzynarodowych działań na rzecz lokalnej adaptacji do zmian klimatu czy powiązań kryzysu klimatycznego oraz praw człowieka. Rozszerzone zostały również o wątek rzetelnego sprawdzania informacji w internecie, czyli zagadnień związanych z fake newsami, postprawdą oraz przedstawieniem pomocnych narzędzi internetowych, służących do weryfikowania jakości informacji internetowych. Warsztaty miały też zakładany wymiar praktyczny i odnosiły się do konkretnych problemów występujących w miejscowościach, w których były realizowane projekty. Ważną ich częścią było poznanie, jak młodzi postrzegają kwestie związane ze zmianą klimatu i ruchami migracyjnymi w Polsce.

Spotkanie integracyjne – 19.06

Spotkanie odbyło się w Poznaniu, rozpoczęło się w Strefie do_Wolności od działań zapoznawczych i integracyjnych prowadzonych przez Krysię Lewińską, Olka Gęsińskiego oraz Waldemara Rapiora. Cała grupa wzięła też udział w wydarzeniu artystyczno-partycypacyjnym Festiwalu Malta – Kurs Miejskiego Relaksu, przygotowanym przez grupę młodzieży, w ramach kilkutygodniowych warsztatów i spotkań ze społecznością Pracowniczych Ogródków Działkowych w jednej z dzielnic Poznania.

Zależało nam aby zapoznać młodzież z działaniami partycypacyjnymi z użyciem narzędzi sztuki, wymyślonymi przez ich rówieśników, poruszającymi ważkie tematy społeczne i klimatyczne w niestandardowy sposób. Dzięki temu młodzi mogli wziąć udział w spacerze performatywnym po najstarszym ogrodzie działkowym w Poznaniu (ROD im. H. Dąbrowskiego), który jest zagrożony częściowym przejęciem przez dewelopera, premierze zina Kąpiele Słoneczne, oraz koncercie zespołu Tęskno. Mogli też przyjrzeć się efektom końcowym zaangażowanego projektu, który zrealizowała młodzież z Poznania na zaproszenie Generatora Malta oraz porozmawiać z Joanną Pańczak, inicjatorką całego działania.

Warsztaty z diagnozy lokalnej – 26-27.06 – (prowadzenie Mateusz Nowacki, Waldemar Rapior)

Celem warsztatów było omówienie sposobu diagnozowania problemów klimatycznych i/lub migracyjnych w gminach, z których pochodzi młodzież. Podczas zajęć uczestnicy/czki zapoznali się z podstawowymi narzędziami do przeprowadzenia diagnozy, omówili jej poszczególne etapy na zaprezentowanych projektach, zaplanowali wraz ze swoimi animatorami proces diagnozy dla ich projektów, omówili proces przeprowadzenia
diagnozy i zdefiniowania problemu. Każda grupa miała też możliwość konsultacji z prowadzącymi w kolejnych dniach po zakończonym warsztacie, pracując na przygotowanych pytaniach dotyczących sytuacji w ich gminach.

Planowanie działań partycypacyjnych – 06 i 07.07.2021 oraz 04.03.2022- (prowadzenie Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska)

Warsztat poprowadzony został ze szczególnym uwzględnieniem partycypacyjnych narzędzi
demokracji lokalnej (np. paneli obywatelskich, budżetów partycypacyjnych, czy rady gmin) i ich potencjałów w kontekście dyskutowanych wyzwań. W pierwszej części młodzi mieli możliwość przeanalizować różne projekty animacyjne i partycypacyjne zrealizowane przez prowadzące w przeszłości, w kontekście różnych sposobów angażowania lokalnych społeczności, różnych celów prowadzących do zmiany społecznej i różnych
narzędzi realizacji działań. Dyskutowali też różnice między projektem realizowanym dla i ze społecznością. W kolejnej części młodzi mieli za zadanie opowiedzieć, przedyskutować i skonsultować planowane przez siebie działania, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę w ich gminach. Definiowali cele swoich działań, grupy docelowe, określali różnych interesariuszy i wymyślali pierwsze pomysły na narzędzia działania, które doprowadzą do realizacji celów. Prowadzące wielokrotnie podkreślały też wagę dobrej zabawy, poczucia bycia w zgodzie z wyznaczonymi
celami i dobrej atmosfery w grupie przy realizacji swoich projektów.


Konsultacje

  • konsultacja z Anną Olchowską z Migrant Info Point oraz Centrum Badań Migracyjnych
  • konsultacja z Barbarą Knol-Dyniewską, rzeczniczką ruchu obrony ujęcia wody w Krajkowie
  • konsultacja z Maciejem Jędrzejczakiem z Kasztelanii Ostrowskiej

Realizacja partycypacyjnych projektów dla gmin – sierpień / wrzesień / październik / listopad 2021 oraz maj 2022

Rozmówki Kaliskie:

  • 2 pikniki otwarte dla wszystkich – jeden w Parku Miejskim, drugi podczas II Dni księstwa Kaliskiegio (Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych) odbywający się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa) – integracja, zbieranie opowieści, zaczątek tworzenia mapy przyjaznego Kalisza.
  • działanie finałowe miało miejsce 3 października 2021. PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA | Kuchnia wielokulturowa Rozmówek Kaliskich czyli wspólne warsztaty kulinarne i gotowanie w Domu Sąsiedzkim w Kaliszu. Poprowadziły je Pani Svetlana Zabiednova – właścicielka armeńskiej restauracji Ararat w Kaliszu (kuchnia kaukaska) oraz Pani Hila Marcinkowska – Przewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) (oraz kuchnia żydowska). Dziewczyny kontynuowały też zbierania opowieści i tworzenia mapy wielokulturowego Kalisza.

Eko Ekonomik Słupca:

MSK Mosina – Puszczykowo:

  • działania finałowe odbyło się 23 października 2021. “Chrońmy ujęcie w Krajkowie” a podczas niego: kredowanie przestrzeni miejskiej hasłami i napisami, rozniesienie wlepek, zbudowanie partycypacyjnego słupa ogłoszeniowego na targowisku w Mosinie, czytanie wybranych fragmentów książek o tematyce związanej z klimatem, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące wody. Całość miała miejsce na targowisku przy mosińskiej Jadłodzielni. Działania finałowe aktywnie wsparli członkowie i członkinie drużyny harcerskiej “Czata”.

Grupa z Pleszewa:

Wypracowanie narzędzia edukacyjno-inspirującego – 13/14 listopada 2021.

Spotkania młodzieży z młodzieżą / Działania w szkołach – październik 2021-  lipiec 2022

Informacje o naborze znajdziesz tutaj.

W ramach projektu odbyło się do tej pory 6 spotkań:

  1. Warsztaty w Liceum Ogólnokształcącym Spark Academy 11.03.2022 (klasa 3) – prowadzenie Zuzanna Ignaszak.

2. Warsztaty w Mosinie z drużyną harcerską “Czata” 19.03.2022 – prowadzenie Franciszek Niemczewski.

3. Warsztaty w XIV LO w Poznaniu (klasa III) – 7 kwietnia 2022 – prowadzenie Franciszek Niemczewski.

4. Warsztaty w Szkoła i przedszkole w Poznaniu Cogito (5 klasa) – 15 czerwca 2022 – prowadzenie Zuzanna Ignaszak.

5. Warsztaty w Strefie do_Wolności dla uczniów i uczennic Szkoły w Chmurze – 17 czerwca 2022 – prowadzenie Franciszek Niemczewski.

6. Warsztaty dla grupy woluntariuszy i wolontariuszek z Pleszewa w Zajezdni Kultury / Świetlica Pleszew Centrum Wolontariatu – 08.07.2022 – prowadzenie Franciszek Niemczewski.

7. Warsztaty w Koninie dla M-Lab i Młodzi Ambasadorzy Klimatu – 21.07.2022 – prowadzenie Franciszek Niemczewski.

8. Warsztaty w Strefie do_Wolności, nabór otwarty, młodzież 6/7/8 klasy S.P. – 28.07.2022 – prowadzenie Zuzanna Ignaszak.

Aktywni Obywatele na Targach Dobra – czyli wspólne spotkanie z Fundacją Bezlik, promujące nasze działania w ramach programu Aktywni Obywatele – 04.09.2022

Wraz z przyjaciółmi ze Strefy do_Wolności czyli Fundacją Bezlik oraz CIM Horyzonty, po raz kolejny uczestniczyliśmy w Poznańskich Targach Dobra – Zasiej Dobro. Mogliśmy pochwalić się naszymi dokonaniami – również w tym projekcie – przed innymi organizacjami oraz Poznaniankami i Poznaniakami, którzy tłumnie odwiedzali nasze stoisko tego dnia.

Publikacja filmu na zakończenie projektu – wrzesień 2022

Rozpowszechnianie wiedzy. Raport badawczy – luty 2022 – sierpień  2022

Podstawą raportu są obserwacje sporządzane przez nasz zespół w trakcie  projektu, a także wywiady z młodymi przeprowadzone przed rozpoczęciem i po zakończeniu wszystkich działań.  W raporcie omówiliśmy to, jak młodzi myślą o przyszłości oraz jak praca na temacie przyszłości wpływa na  jej rozumienie. 

Dzięki przeprowadzeniu wywiadów przed i po projekcie mogliśmy zbadać, jak projekt wpłynął na sposób myślenia młodzieży o klimacie i  ruchach migracyjnych. Karty obserwacji i nagrania audio wywiadów zostały poddane analizie  socjologicznej “ze słuchu” w duchu paradygmatu wywiadu rozumiejącego Jean-Claude’a Kaufmann’a.  W raporcie zawarliśmy tylko wybrane fragmenty wywiadów, które posłużyły jako ilustracje lub „opowieści z  pierwszej ręki”, obrazujące i wzmacniające narrację i wnioski Raportu. Celem tego działania było zebranie wiedzy o młodych i opracowanie jej w sposób czytelny dla aktywistek, animatorów kultury,  edukatorów, nauczycieli, urzędniczek. Raport został udostępniony na naszej stronie dla  pożytku innych organizacji, jednakże jego szerszą dystrybucją zajmiemy się w ramach działań planowanych po zakończeniu projektu.

Autorki i Autorzy projektu: Waldemar Rapior, Lucyna Roszak, Barbara Knoll-Dyniewska, Ewa Czaplińska.

Wsparcie graficzne: Olga Beyga

Korekta raportu: Dominik Wódz

wsparcie social media: Wiesława Groszczyk

Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.#AktywniObywateleDotacje