Wsparcie Kolektywu Kąpielisko  

Działania realizowane w okresie: 05-12.2014 r.

W 2014 roku aktywnie wspieraliśmy rozwój Kolektywu Kąpielisko – otwartej inicjatywy stworzenia ogrodu społecznego oraz miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku. Celem inicjatywy była aktywizacja i integracja mieszkańców Łazarza na terenie obok kąpieliska letniego w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

Na działania Kolektywu Kąpielisko składało się uporządkowanie wydzielonego terenu w Parku Kasprowicza i przystosowanie go do działań integracyjnych z mieszkańcami oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów ogrodniczych.

KK 1

fot. Kolektyw Kąpielisko

Wśród przeprowadzonych warsztatów były:

  • Ogrodowe historie – cykl warsztatów dla dzieci do 10 lat prowadzone w oparciu o trzy główne zagadnienia: zmysły-kreatywność-przyroda, będące połączeniem zarówno działań artystycznych jak i ogrodniczych. Poruszaliśmy zagadnienia z pogranicza biologii, chemii, ekologii, sztuki.
  • Zostań miejskim ogrodnikiem – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Podzielone na następujące części: 1) Ogrody w zgodzie z naturą cz. 1 – ogrody naturalne, permakulturowe w każdej skali 2) Ogrody w zgodzie z naturą cz. 2 – naturalne środki i ekologiczne, komposty, jak zapobiegać pojawianiu się szkodników 3) „Czarne złoto” czyli jak przetworzyć odpady organiczne w warunkach domowych.
  • Akupunktura Miejsca – warsztaty dla seniorów. Pierwszym etapem było poszukanie wszystkich niewykorzystanych (a potencjalnie przydatnych) przedmiotów rozproszonych na terenie kąpieliska. Następnie te znalezione/niewykorzystane elementy stały się punktem wyjściowym tworzonych wspólnie nowych obiektów.
  • Warsztaty  Budujemy/ Murujemy skierowane do dzieci i młodzieży (7-16 lat) oraz ich rodziców i dziadków. Budowaliśmy wspólny piec oraz organizowaliśmy kuchnię plenerową.

 

info dofinansowanie UMP