Konferencja Biura Demokracji Uczestniczącej

  • 12 September 2007

Dziś o godzinie 12 odbyła się konferencja inauguracyjna Biura Demokracji Uczestniczącej. Przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia wraz z koordynatorem i konsultantką prawną projektu przedstawili w mediach jego główne założenia. Instytucja, powołana we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego zajmować się będzie monitorowaniem konfliktów lokalnych w Poznaniu oraz doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu samoorganizacji społecznej i postępowania w sytuacjach konfliktowych.