Wolontariat w poznańskich rodzinach

W ramach projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach”  oferujemy dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcie w ramach pomocy w nauce oraz spędzania czasu wolnego.

Działania realizujemy nieprzerwanie od 2007 roku. Na co dzień współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz 2 poznańskimi szkołami, dzięki czemu wolontariusze docierają do osób, które najpilniej potrzebują wsparcia. Do wolontariatu zapraszamy szczególnie uczniów szkół średnich oraz studentów.

Od początku działań wsparliśmy ok. 1100 osób. W samym 2022 roku zaangażowaliśmy ponad 100 wolontariuszy, którzy pomogli ponad 100 osobom.

 

Na czym polega Wolontariat?

Wolontariat polega przede wszystkim na:

 • pomocy w zrozumieniu, gdzie leży problem w trudnościach z nauką, np. czy jest to kwestia zbyt małej ilości czasu poświęconej nad materiałem, zaległości, braku motywacji itp.
 • tłumaczeniu trudnego materiały do nauki
 • praktyce omawianego w szkole materiału
 • wsparciu w odkrywaniu swojego potencjału, w czym jest się dobrym, a nad czym trzeba popracować, w tym opracowywanie swojego systemu nauki np. w jaki sposób podopieczny najłatwiej przyswaja wiedzę
 • wsparciu motywacyjnym – 1. do czego nauka jest potrzebna, czemu warto się uczyć, jak może mi się to przydać, co lubię, co może zostać moją pasją; 2. w podjęciu jakiejś aktywności, spaceru, gry, posłuchaniu muzyki itp.
 • wsparciu emocjonalnym, posiadaniu kompana do rozmowy, obecności osoby, która wysłucha

Kim jest Wolontariusz/ka?

Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe.

Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Kim jest Podopieczny/a?

Uczniem/Uczennicą szkoły podstawowej lub licealnej nie radzącym/ą sobie z nauką, a jego/jej sytuacja nie pozwala na odpłatne korepetycje. Czasem nie wierzy w swoje możliwości i ciężko mu/jej przełamać barierę przed nauką.

Osobą starszą lub niepełnosprawną potrzebującej towarzystwa, które pomoże mu doceniać doświadczania życia codziennego.

Pomagamy podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym Oddziałowi Pieczy Zastępczej oraz uczniom 2 szkół poznańskich.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które:

 • mogą poświęcić 1h-2h tygodniowo na spotkanie przez co najmniej 3 miesiące
 •  czują się gotowe pomóc choć trochę z jakiegoś przedmiotu szkolnego (np. język obcy, matematyka, fizyka, chemia, j. polski) lub lubią umilać wolny czas drugiego człowieka
 •  są empatyczne i otwarte w stosunku do innych ludzi
 •  są systematyczne i odpowiedzialne

Jesteś zainteresowany/a wolontariatem?

 • Wejdź na stronę: http://old.lepszyswiat.org.pl/strefa-wolontariatu/ i zapoznaj się z materiałami dot. wolontariatu
 • Przyjdź na spotkanie: środy 16:00 – 18:00, czwartki 16:00 – 18:00. Miejsce: Strefa Do_Wolności, ul. Nowowiejskiego 15/15a w Poznaniu

Dzięki Twojej pomocy LEPSZY ŚWIAT jest możliwy!

Więcej informacji:

Bartosz Bednarek, e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 504 383 181.

W 2022 roku projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania #poznanwspiera.

W 2023 roku projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera.