Pomagamy Sportowo

Od 2014 roku organizujemy liczne akcje społeczne oraz zbiórki pieniężne. Współpracujemy w tym zakresie z lokalnymi partnerami m.in. Fundacją Malta, From Poznan With Love, Humans of Aleppo oraz ogólnopolskimi m.in. PCPM, Chlebem i Solą. Angażujemy się w inicjatywy: Poznańska Garażówka i Pomagamy Sportowo. W wyniku akcji wsparliśmy do tej pory uchodźców oraz osoby oczekujące w procesach azylowych przebywające w Grecji, Bułgarii, Serbii, Libanie, Turcji a także osoby oczekujące na granicy Brześć-Terespol, oraz ofiary wojny w Jemenie.

Pomagamy Sportowo to oddolna inicjatywa, która stawia sobie za cel wsparcie osób w procedurze azylowej, przebywających w obozach na terenie Grecji (m.in. obóz Moria na Lesbos).
Tak opisują siebie: “Jesteśmy aktywną, sportową rodziną. [Marta – mama, Marek – tata, Marceli – l. 15, Mateusz – l. 13, Maksymilian – l. 11] Tak jak potrafimy, tak jak możemy, pomagamy przez sport, uchodźcom i uchodźczyniom przybywającym do Europy”.

Do tej pory, przy wsparciu naszego Stowarzyszenia, zrealizowano m.in.:

  • listopad – grudzień 2019 – zbiórkę funduszy oraz obuwia. Środki finansowe (23 300 zł) zostały przekazane na wsparcie organizacji Home for All – zakup żywności do kuchni ofiarowującej posiłki dla dzieci i rodzin przebywających w obozie Moria; zakup obuwia biegowego i kompletów bluz przeciwwiatrowych dla grupy biegowej z obozu Moria – Yoga & Sport for Refugees; naprawa cieknącego dachu w namiocie organizacji Yoga & Sport for Refugees, w którym odbywają się zajęcia i aktywności sportowe dla kobiet.
  • styczeń – sierpień 2019 – zbiórkę funduszy na rzecz centrum Baobab na greckiej wyspie Samos. Dzięki wsparciu finansowemu (18 500 zł) poprawiliśmy infrastrukturę umożliwiającą zabawę i spędzanie wolnego czasu rodzinom.
  • marzec 2019 – zbiórkę obuwia sportowego – ponad 200 par butów. Zostały przesłane i rozdysponowane wśród osób oczekujących w procedurze azylowej w Morii na Lesbos (Grecja).
  • styczeń 2019 – zbiórkę funduszy na wsparcie osób oczekujących w procedurze azylowej w Morii na Lesbos. Finanse (23 010 zł) przeznaczyliśmy na wsparcie kuchni i działań One Happy Family, kuchnię Home For All, działania Sport for Refugees.
  • kwiecień i październik 2018 – organizację 2 biegów solidarnościowych Kilometers for Moria Camp.

Zachęcamy do śledzenia strony Pomagamy Sportowo.