Konsultacje z mieszkańcami

  • 15 October 2012

15-10-2012
Pierwszym etapem projektu „Rewitalizacja poznańskich podwórek” były konsultacje z mieszkańcami podwórek przy ul. Młyńska/Nowowiejskiego oraz św. Marcin. Polegały one na indywidualnych rozmowach naszych wolontariuszy z mieszkańcami, dotyczącymi potrzeb i spostrzeżeń mieszkańców wobec otaczającej ich przestrzeni. Kolejnym elementem były otwarte spotkania dla mieszkańców, podczas których przedstawiliśmy wyniki rozmów, a także przeprowadziliśmy dyskusję na temat ich oczekiwań oraz propozycji zagospodarowania terenu.