Lepszy Świat na Slot Arcie

  • 16 July 2007

Ostatnie dni spędziliśmy na Slot Art Festivalu, gdzie prezentowaliśmy działania Stowarzyszenia i prowadziliśmy akcje informacyjne.
Organizatorom Slotu (Stowarzyszeniu Lokalnych Ośrodków Twórczych), wszelkim grupom i dziesiątkom wolontariuszy – serdecznie gratulujemy świetnej organizacji wydarzenia.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
01.08.2007
Stowarzyszenie “Lepszy Świat”
os.Orła Białego 38/5
61-251 Poznań

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Urzędu miasta i Gminy Wołów.
Zbiórkę przeprowadzono na terenie miasta Lubiąż, podczas Slot Art Festiwalu, 11-15 lipca 2007r.
Puszka kwestarska ze względu na ostateczny brak zgody organizatorów festiwalu Slot Art. została wystawiona wyłącznie na stoisku Stowarzyszenia 11 lipca 2007r.
Zbiórka publiczna została zakończona 15 lipca 2007r.
Suma zebranych ofiar pieniężnych: 32 złote ,73 groszy.
Suma kosztów przeprowadzenia zbiórki: 0 złotych 0 groszy.
Stowarzyszenie wykorzysta zebrane środki na druk ulotek w ramach projektu “Aktywny Obywatel”