Młodzież na fali – po pierwszych spotkaniach

  • 31 July 2016

Młodzież na Fali, to projekt Inicjatywy, której celem jest wyrażanie sprzeciwu wobec zjawiska bullyingu, czyli powtarzalnych, agresywnych zachowań prowadzących do wykluczenia z grupy rówieśniczej, do których najczęściej dochodzi w środowisku szkolnym.
W lipcu odbyły się pierwsze warsztaty dla poznańskich uczennic. Podczas warsztatów WenDo dziewczyny uczyły się reagowania na przemoc i inne formy przekraczania granic. Wzmacniły poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. Warsztaty Tańca Bollywood stały się okazją do odkrycia w sobie pokładów pozytywnej energii oraz pewności siebie. Z kolei warsztaty robienia szablonów na torby pokazały uczestniczkom w jaki sposób mogą wyrażać swoje idee i pomysły. W sierpniu na uczennice czeka kolejny cykl spotkań i warsztatów.

Fotorelacja z warsztatów znajduje się na stronie inicjatywy.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016.