Murale na pl. Wolności (P-ń)

  • 28 June 2009

W niedzielę 28 czerwca ukończyliśmy malowanie kolejnych 2 murali o tematyce ekologicznej- tym razem na pl. Wolności w Poznaniu. Grafiki przedstawiają artystyczne wizje związane z kampanią promocyjną Poznania- z jednej strony placu ponury obraz miasta wielkich inwestycji niszczących środowisko naturalne i betonowej zabudowy na miejscu terenów zielonych, z drugiej- pozytywną wizję zrównoważonego rozwoju. Murale wieńczy hasło “Wybór należy do ciebie” nawiązujący do konieczności udziału poznaniaków w życiu publicznym miasta i partycypacji w demokratycznych procesach decydujących o kierunkach jego rozwoju.