Podsumowanie zbiórki Pomagamy Sportowo

  • 15 January 2020

Dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które wsparły zbiórkę obuwia oraz środków finansowych na pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym w Grecji.

Za Pomagamy Sportowo przedstawimy rozliczenie grudniowej akcji:

Butów zawieźliśmy ostatecznie ponad 1700 par, koncentrując się wyłącznie na obuwiu jesiennym i zimowym. Podobnie, jak w ubiegłych latach, bardzo brakuje butów w magazynach organizacji pomocowych na wyspie i nasz wspólny wysiłek na pewno przyczynił się do poprawy sytuacji. Wszystkie letnie buty, których zebraliśmy również bardzo dużo, przekażemy do zaprzyjaźnionej organizacji The Hope Project Polska i trafią one na Lesbos z kolejnym pomocowym transportem.

W zbiórce środków finansowych, równolegle prowadzonej za pośrednictwem portalu zrzutka.pl oraz bezpośrednich wpłat, udało się zgromadzić się łącznie 23 321 PLN. Zgodnie z zapowiedziami, w 100% przekazaliśmy je na założone wcześniej cele, z drobną korektą wynikającą z napotkanej sytuacji. Poniżej przedstawiamy dokładne rozliczenie:
14 000 PLN – bezpośrednie wsparcie organizacji Home for All – zakup żywności do kuchni ofiarowującej posiłki dla dzieci i rodzin przebywających w obozie Moria
2 560 PLN – zakup obuwia biegowego i kompletów bluz przeciwwiatrowych dla grupy biegowej z obozu Moria – Yoga & Sport for Refugees
2 135 PLN – naprawa cieknącego dachu w namiocie organizacji Yoga & Sport for Refugees, w którym odbywają się zajęcia i aktywności sportowe dla kobiet
575 PLN – naprawa wybudowanego przez nas, podczas pierwszego wyjazdu na Lesbos, boiska do siatkówki w organizacji One Happy Family
2 800 PLN – zakup sprzętu sportowego dla projektu Hiwa, prowadzonego w Atenach przez dwie osoby z doświadczeniem uchodźczym (w realizacji)
1 245 PLN – wykupienie noclegów ze śniadaniem dla cierpiącego na raka mężczyzny i jego kilkuletniego synka

W realiach obozu Moria, bardzo trudno jest decydować o konkretnych celach, na które powinny zostać przekazane środki finansowe. W największym stopniu wsparliśmy kuchnię Kateriny i Nikosa, ponieważ dotyczy to zupełnie podstawowych potrzeb ludzi, a dodatkowo wiemy, z jakim poświęceniem i oddaniem ta pomoc jest realizowana przez tych dwoje Greków. Wsparcie inicjatyw sportowych wynika na pewno z naszego osobistego zaufania, ale i przekonania, jak wiele dobrego wnoszą zajęcia i aktywności sportowe realizowane dla ludzi z obozu Moria, czy dalej dla osób przebywających w Atenach i oczekujących w niekończących się procesach azylowych. Wsparcie chorego Irańczyka jest zwykłym odruchem serca w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się ten człowiek”

Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do śledzenia relacji i działań Pomagamy Sportowo.