Polityka szacunku

  • 10 May 2023

Dzięki współpracy z Oxfam GB stworzyliśmy dokument, który mamy nadzieję, będzie podstawą do jeszcze bardziej profesjonalnego działania całego naszego zespołu.

Dokumenty, które przygotowaliśmy to:

  1. Polityka przeciwdziałania mobbingowi, przemocy seksualnej i molestowaniu seksualnemu
  2. Polityka bezpieczeństwa dzieci.
  3. Polityka ochrony danych osobowych.

Zapraszamy Was do zapoznania się z Polityką szacunku Stowarzyszenia Lepszy Świat. Kliknij w poniższe linki, aby pobrać wybraną wersję:

Polityka szacunku – wersja polska

Кодекс поведінки – українська версія

Policy of regard – English version