Spotkanie Palestyna- Izrael

  • 26 January 2009

W poniedziałek 26 stycznia w klubokawiarni Meskal odbyło się spotkanie poświęcone konfliktowi izraelsko – palestyńskiemu. Głównym organizatorem była Krytyka Polityczna, nasze Stowarzyszenie pomagało w organizacji spotkania od strony promocyjnej. Podczas spotkania rozmawiano o genezie konfliktu oraz o sytuacji politycznej, ekonomicznej i humanitarnej w Palestynie. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Rajkowska, która opowiedziała o swoich doświadczeniach z pobytu w Palestynie (w Dżeninie), w czasie których realizowała kolejne projekty artystyczne i społeczne, Tamir Halperin- ex żołnierz izraelski, dr Wojciech Nowiak- stowarzyszenie Wielkopolska-Izrael oraz Palestyńczycy mieszkający w Polsce. Spotkanie miało również charakter benefitowy, zakupione zostaną kolejne opatrunki dla ostatniego już transportu do Strefy Gazy.