Spotkanie sprawozdawczo – organizacyjne

  • 9 January 2008

W środę 9 stycznia w punkcie Infocafe w Poznaniu odbyło się spotkanie sympatyków i aktywistów Stowarzyszenia z Zarządem organizacji. Przedstawiono podsumowanie merytoryczne i finansowe działań podjętych w 2007 roku, przedstawiono plany na 2008 rok i omówiono działania planowane na pierwszy kwartał.