Spotkanie ws Fortu II- kolejne ustalenia

  • 23 August 2010

W poniedziałek 23 sierpnia odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania spotkanie robocze ws Fortu II. Poza Prezydentem Mirosławem Kruszyńskim i przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w spotkaniu wzięli udział urzędnicy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP. Ustalono najważniejsze ramy prawne oraz -wstępnie- najważniejsze kwestie dotyczące przyszłej umowy. Wyznaczono również zespół roboczy, który zajmować się będzie naszym projektem i ustalono najbliższe działania obu stron zmierzające do jak najszybszego przygotowania i podpisania umowy. Jeszcze w tym tygodniu mamy otrzymać promesę zawarcia umowy najmu Fortu II. Jednym słowem- kolejny ważny krok za nami! :)