Spotkanie ws. Szczytu Klimatycznego

  • 22 June 2008

20-22 czerwca w Konstancinie pod Warszawą odbyło się spotkanie robocze grupy przygotowującej działania podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu (COP 14), która odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Małgorzata Kamińska. W COP 14 weźmie udział 10 tysięcy uczestników z około 190 krajów, w tym premierzy, ministrowie, ambasadorowie. Jest to ogromna szansa, nie tylko na promocję Polski i podejmowanych przez nią działań na rzecz ochrony klimatu, ale przede wszystkim na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa i polityków.

Niestety jak do tej pory szansa ta nie została wykorzystana. Kwestia COP 14 nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem polskiej sfery politycznej. Oprócz Ministra Środowiska Macieja Nowickiego w sprawę nie jest zaangażowany ani Prezydent ani Premier. Media, jeżeli komentują zagadnienia zmian klimatu oraz Konferencje w Poznaniu to jedynie w kontekście sensacji.

Taki obrót zdarzeń nakłada na członków organizacji walczących o ochronę środowiska naturalnego szczególny obowiązek. Powodzenie COP 14 w dużym stopniu zależeć będzie od naszej aktywności i działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu oraz przebiegu samej Konferencji.

Chcesz pomóc nam w walce o klimat? Napisz na stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl !