Szkolenie – dostęp do informacji publicznej

  • 29 September 2007

Biuro Demokracji Uczestniczącej – projekt Stowarzyszenia i Fundacji im. S. Batorego zorganizowało dzisiaj szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.