"Wolontariat z MOPR"-spotkanie

  • 29 October 2007

W poniedziałek 29.10 w punkcie Infocafe w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy zainteresowanych udziałem w projekcie “Wolontariat z MOPR”. Wzięło w nim udział ponad 40 osób chcących pomagać dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach w nauce oraz zajmować się organizacją czasu wolnego – promując pozytywne wzorce życiowe i w ten sposób przeciwdziałając wykluczeniu podopiecznych. Niektórzy wolontariusze zadeklarowali również chęć pomocy osobom starszym.

 

Po wprowadzeniu dotyczącym działalności Stowarzyszenia poprowadzonym przez Gosię Kamińską, koordynatorka projektu – Martyna Markiewicz przedstawiła zagadnienia dotyczące pracy wolontariackiej przy projekcie, zasady współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, cele i główne założenia projektu.