Wypalenie wśród wolontariuszy i aktywistów – kolejne spotkania

  • 30 March 2019

Za nami kolejne dwa spotkania (28.02.2019 i 28.03.2019) dla aktywistów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. Podczas spotkań z pomocą facylitatora, Macieja Gendka, pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z wypaleniem zawodowym.

Podczas spotkań rozmawialiśmy o takich uczuciach jak frustracja, bezsilność, osamotnienie w działaniach, problemie pogodzenia działalności społecznej z życiem prywatnym oraz innych zagadnieniach dotyczących aktywności społecznej.

Spotkania przeznaczone były dla osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną: pracowników fundacji/ stowarzyszeń, koordynatorów, wolontariuszy, nieformalnych aktywistów – ambasadorów lepszego jutra.

Zapraszamy do kolejnych wspólnych spotkań, pogłębionych dyskusji w formie procesu grupowego. Dzięki nim łatwiej będzie Ci odnaleźć nowe pokłady energii i kreatywności oraz lepiej zrozumieć targające Tobą niekiedy konflikty wewnętrzne.Tags: