Biuro Demokracji Uczestniczącej

Działania realizowane w okresie: 2007-08 rok

Biuro Demokracji Uczestniczącej – powstało w celu monitorowania konfliktów lokalnych w Poznaniu oraz doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie samoorganizacji społecznej i postępowania w sytuacjach konfliktowych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy m.in. szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej, procedur odwoławczych od decyzji administracyjnych, warsztaty komunikacji. Uczestniczyliśmy w inicjatywach mieszkańców np. problem hałasu na Torze Poznań. W wyniku działań powstał raport pt. „Poznań konfliktów” autorstwa Lecha Merglera.

Projekt był dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.

Kampania Lepszy Poznań (2009 – 2011) – Miała na celu konsolidację III sektora w naszym mieście oraz mobilizację Poznaniaków do odzyskania wpływu na sferę publiczną miasta w duchu demokracji uczestniczącej. Prowadziliśmy m.in. konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dot. Postulatów III sektora w Poznaniu oraz relacji między NGO’sami a władzami miasta (np. w kontekście polityki lokalowej ZKZL).

Jednym z naszych działań było stworzenie przed salą sesyjną Rady Miasta Poznania (10.2009) kartonowego „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – instytucję obiecywaną mieszkańcom i organizacjom od lat przez władze miasta. Centrum ozdobiły napisy “Czy Poznań jest aż tak biedny?” oraz „Tnijcie Euro, a nie NGO”. Wiązało się to ze skrajnie komercyjną polityką władz lokalnych i lekceważeniem organizacji pozarządowych w planach promocyjnych miasta i kolejnych budżetach.

W liście otwartym pisaliśmy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w stworzeniu w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W naszym przekonaniu jest to niezbędne, by Poznań zaczął wreszcie spełniać europejskie standardy dotyczące pomocy i integracji społecznej, ochrony środowiska, demokratycznej partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, czy niezależnej oraz niekomercyjnej kultury i sztuki.

Obecna sytuacja, w której kilkuletnie zabiegi organizacji pozarządowych są torpedowane przez niechęć władz w stosunku do sektora pozarządowego oraz jej skrajnie komercyjne priorytety jest niedopuszczalna i antyspołeczna. Pomimo obietnicy Prezydenta i odpowiednich zapisów w Planie Rozwoju Miasta Poznania do 2010r. (Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych), żadne realne działania władz nie mają w tym zakresie miejsca.

Prosimy o zmianę polityki Miasta w stosunku do organizacji pozarządowych i traktowanie nas partnersko, a nie jako uciążliwych petentów o postawie roszczeniowej. Nie chcemy niczego więcej ponad respektowanie woli tysięcy poznaniaków zrzeszonych w NGO’sach i korzystających z naszych usług. Mienie miejskie to majątek nas wszystkich – „Miasto Poznań jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców.” (Statut Miasta Poznania art. 1) – i bez konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia obecna polityka priorytetowo traktująca wyłącznie biznes nie może być uznana za nic innego, jak tylko za wypaczenie sensu idei demokracji.

Poznań traktowany jest jako firma, w której dyrektor zarządzający (prezydent) pozbawiony jest w trakcie kadencji jakiejkolwiek kontroli i zwierzchności właścicieli (podatników). Tak nie działa nawet żadna korporacja. Tak również zdecydowanie nie wygląda prawdziwa demokracja (…)