Noc Świątyń w Poznaniu – edycja 2016

Organizowanym przez nas wydarzeniem chcemy uwrażliwić mieszkańców Poznania na kwestie inności, którą postrzegać należy w kategoriach wartości wpisanej – kiedyś i dziś – w tożsamość lokalną naszego miasta i społeczeństwa w ogóle. Ukazanie różnorodności międzyreligijnej i kulturowej, jako czegoś wybitnie pozytywnego, uznajemy zatem za cel wydarzenia, która wpisać się może już na stałe w kalendarz kulturalny naszego miasta.

Podkreślić przy tym warto, że Noc Świątyń organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii.

Obecność obowiązkowa!

noc świątyń mapa

PROGRAM NOCY ŚWIĄTYŃ 17.09.2016:

>>> Ewangeliczny Kościół Reformowany, ul. Grunwladzka 48 http://reformowanypoznan.org/
19.00-19.30 – Otwarta kaplica – spotkanie przy kawie
19.30-20.00 – Ewangeliczny Kościół Reformowany: kim jesteśmy?
20.00-21.00 – Zapraszamy do dyskusji o tym, co jest istotą chrześcijańskiej wiary i czy Polak = katolik?
21.00-22.30 -Wieczór Psalmów podczas którego zaśpiewamy psalmy z Psałterza Poznańskiego (www.psalterz.pl)
22.30-23.00 – Otwarta kaplica – spotkanie przy kawie

>>> Jundrung BON, Świątynia Buddyjska ul.Głęboka 6/3 http://www.ligmincha.pl/pl/osrodki/poznan.html
21.00-21.30 – Przedstawienie tradycji BON
21.30-22.00 – Zaprezentowanie praktyki Jogi Tybetańskiej

>>> Kościół Baptystów – Wspólnota Nowego Przymierza, ul.Grunwaldzka 53 http://baptysci.poznan.pl/
19.00 – Prelekcja „Powstanie Kościoła Baptystów. Wspólnota Nowego Przymierza jako część Kościoła Baptystów w Polsce.”
19.45 – Uwielbienie Boga śpiewem i modlitwą – zespół muzyczny
20.30 – Spotkanie z pastorami – pytania i odpowiedzi

>>> Kościół Zielonoświątkowy, ul. Grunwaldzka 55, http://poznan.kz.pl/
18.00 – Prezentacja “Kościół Zielonoświątkowy – kim jesteśmy?”
18.20 – Przerywnik muzyczny – nasze uwielbienie Boga
18.40 – Prezentacja “Nasza wiara – co powinieneś wiedzieć o Zielonoświątkowcach?”
18.50 – Poczęstunek
19.00 – Prezentacja “Kościół Zielonoświątkowy – kim jesteśmy?”
19.20 – Przerywnik muzyczny – nasze uwielbienie Boga
19.40 – Prezentacja “Nasza wiara – co powinieneś wiedzieć o Zielonoświątkowcach?”
20.00 – Poczęstunek i sesja pytań do przedstawicieli Kościoła

>>> Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, ul. Biedrzyckiego 13,http://www.islam.poznan.pl/
18.00-19.00 – Oprowadzanie po sali modlitewnej
19.05-19.15 – Prezentacja czwartej modlitwy
19.30-20.00 – Recytacja fragmentów Koranu (tłumaczenie na j. polski na slajdach)
20.00-20.30 – Oprowadzenie po wystawie “Koran – księga pokoju i miłosierdzia Bożego”
20.30-21.00 – Wysłuchanie piosenek o tematyce religijnej w j. angielskim i j. arabskim
21.05-21.15 – Prezentacja piątej modlitwy
21.15-22.15 – Rozmowa z muzułmanką i muzułmaninem
22.20-23.00 – Spotkanie z imamem
Na gości będzie czekał poczęstunek: kawa i herbata po arabsku oraz daktyle.

>>> Poznańska Filia Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, ul.Stawna 10, http://poznan.jewish.org.pl/
19.00-20.00 – Prelekcja i oprowadzanie po siedzibie Gminy
20:15-20.45 – Hawdala, czyli ceremonia zakończenia Szabatu

>>> Reformowany Kościół Katolicki, ul. Św. Wojciecha 25/7,https://starokatolicy.eu/
18.00-18.20 – Modlitwa psalmami.
18.20-18.40 – Wykład pt. „Cechy charakterystyczne Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce”.
18.40-19.00 – Oprowadzenie po kaplicy.
19.00-19.20 – Modlitwa psalmami.
19.20-19.40 – Wykład „Historia starokatolicyzmu”.
19.40-20.00 – Oprowadzenie po kaplicy.
20.00-20.20 – Modlitwa psalmami.
20.20-20.40 – Wykład „Jak czytać Biblię po starokatolicku?”.
20.40-21.00 – Oprowadzenie po kaplicy.
21.00-21.20 – Oprowadzenie po kaplicy.
21.20-21.40 – Prezentacja pieśni z różnych okresów roku liturgicznego z akompaniamentem harfy, na której zagra Pan Michał Zator.
21.40-22.00 – Kompleta – Nocna Modlitwa Kościoła.

Program Noc Świątyń pdf

Świątynia Buddyjska Reformowany Kościół Katolicki Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP organizatorzy Noc Świątyń Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe Kościół Zielonoświątkowy I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu Ewangelicki Kościół Reformowany

>>> Do wszystkich świątyń i kościołów wstęp wolny. <<<

>> With our project we want to raise awareness of the residents of Poznan towards the issue of “otherness”, which should be considered in the terms of the values which have been written in – then and now – in the local identity of our city and society in general. Showing the diversity and inter-cultural and inter-religious, as something very positive, has been therefore considered as the main goal of the project, which will be maybe one of the main cultural event in our beautiful city.

It should be emphasized that Night of the Temples is organized in celebration of the International Day of Peace and Day Against Religious Intolerance and Islamophobia.

JOIN US and have an amazing Night of the Temples!
To all temples and churches – free entrance.