Przyszłość jest teraz!/O projekcie

W 2020 roku Stowarzyszenie Lepszy Świat złożyło wniosek na realizację projektu w programie Aktywni Obywatele, który będziemy realizować przez najbliższe dwa lata. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Główne założenia projektu oparliśmy na przekonaniu, że globalne wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć to zwiększające się zjawisko migracji oraz nadciągająca katastrofa klimatyczna. Wierzymy jednak, że przyszłość nie pojawi się w 2050 roku jak w filmie czy strategii miejskiej, ale że możemy i powinniśmy kształtować ją już teraz. O jej lepszych wariantach i złożonych problemach chcemy porozmawiać z młodzieżą z gmin w Wielkopolsce doświadczających tych zjawisk.  Pragniemy ich zaktywizować do myślenia o przyszłości i wyposażyć w wiedzę i narzędzia do wspólnego zajęcia się nią wobec największych wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć w perspektywie kilkunastu lat: Młodzi żyjący z migrantami lub konsekwencjami zmian klimatu w małych miejscowościach w Wielkopolsce to eksperci codzienności, która według prognoz naukowych stanie się przyszłością większości z nas. Wierzymy, że to właśnie z nimi należy szukać odpowiedzi na pytania, na czym powinna polegać sprawiedliwa transformacja energetyczna, czy tworzenie wspólnoty sąsiedzkiej z imigrantami.

    Do współpracy zaprosiliśmy 4 grupy młodzieżowe i zaangażowaliśmy je w projekty partycypacyjne odpowiadające problemom środowiskowym lub społecznym występującym w ich gminach. Na podstawie tych projektów młodzież zaprojektuje “narzędzie” edukacyjno-inspiracyjne służące do rozmów o przyszłości. Następnie każda z grup będzie mogła owo “narzędzie” przetestować na przeprowadzonych zajęciach dla rówieśników z większych miast, którzy z wieloma problemami nie mieli jeszcze styczności.   zaprosiliśmy do współpracy grupy młodzieżowe (15 – 19 lat) z gmin w Wielkopolsce (do 50000 mieszkańców), już działające albo pragnących się dopiero zorganizować na rzecz tego projektu. Najbardziej zależy nam jednak na wsparciu młodych liderów i grup już istniejących, które chciałyby mieć realny wpływ na przyszłość swojej społeczności.     Zależy nam na zwiększeniu kompetencji obywatelskich oraz lokalnego zaangażowania wśród młodych, zwiększeniu ich poczucia sprawstwa w pracy projektowej oraz wiedzy z zakresu “just transition” i ruchów migracyjnych.  Ważnym jest dla nas również dowartościowanie młodych i zsieciowanie ich z rówieśnikami, które w naszym przekonaniu jest podstawą skutecznego działania w przyszłości. 

Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.#AktywniObywateleDotacje