Poznańskie Centrum Wolontariatu

Uwaga! Projekt realizowany do 31.12.2018. Obecnie dyżury są zawieszone. W razie pytań, prosimy o kontakt: stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poznańskie Centrum Wolontariatu – formalnie jest to zadanie współfinansowane jest przez Miasto Poznań w ramach działania                       „Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu”               

Ale dla nas…

Dla nas jest to miejsce spotkań, zawierania znajomości, wymiany doświadczeń, światopoglądów  i pozytywnej energii. Pozytywna energia daje moc do działania, w tym przypadku działania na rzecz innych.

Poznańskie Centrum Wolontariatu to ludzie: ich życie, doświadczenia, chęci, wątpliwości oraz zaangażowanie. Dzięki mieszkańcom Poznania, którzy chcą być aktywni, przestrzeń która nas otacza codziennie się zmienia. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale przecież to co najpiękniejsze zazwyczaj jest niewidoczne

Chcemy, żeby przestrzeń przy ul. Bukowskiej była otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną mieszkańców poznania, bez względu na wiek, doświadczenie czy religię.

Chcemy być pomocą i wsparciem przy realizacji Waszych celów i odkrywaniu nowych możliwości!

Koordynatorka:
Kamila Lenczewska,  wolontariat_poznan@lepszyswiat.org.pl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poznań Volunteer Center – formally it’s a project co-financed by the City of Poznań as part of the “Initiating, supporting and promoting volunteering in Poznań” initiative.
But for us … For us it is a meeting, making friends, exchanging experiences, worldviews and positive energy place. Positive energy gives power to act, in this case to act for the benefit of others.

Poznań Volunteer Center means people: their life, experience, willingness, doubts and commitment. Thanks to people of Poznań who want to be active, the reality around us is changing every day. Maybe you can’t see it at first glance, but after all the most beautiful is usually invisible.

We want the space at Bukowska Street to open to everyone interested in the social issues, regardless of age, experience or religion.
We want to be help and support in achieving your goals and discovering new opportunities!

Team of the Poznań Volunteer Center:
Kamila Lenczewska,  wolontariat_poznan@lepszyswiat.org.pl,