Przestrzenie Sacrum

Działania realizowane w okresie: 01.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Przestrzenie Sacrum to projekt w którym nawiązaliśmy do idei Nocy Świątyń, czyli inicjatywy, realizowanej przez nas w Poznaniu w latach 2016 – 2018. W ramach festiwalu zorganizowaliśmy miesięczny cykl wydarzeń poświęconych lokalnej międzykulturowości i szeroko pojętej inności, która zakotwiczona jest nie tylko w historycznej, ale też najnowszej tożsamości naszego miasta.

Program wydarzeń:

  • 21 września 2019 / godz. 19.00 / Wykład: Ewangelickie Przestrzenie Sacrum – prof. Władysław Wróblewski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luterańska) w Poznaniu Więcej
  • 21 września 2019 / godz. 19.30 / Wystawa “Kobiety i Reformacja” / Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luterańska) w Poznaniu Więcej
  • 21 września 2019 / godz. 20.00 / Koncert: Oleszak/Mańko / Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luterańska) w Poznaniu Więcej
  • 22 września 2019 /  godz. 14.00 / Zwój Pokoju / Plac Wolności Więcej
  • 26 września 2019 / godz. 18.00 / Dyskusja w formie procesu grupowego: Siła dialogu, czyli rzecz o tym, że piękno tkwi w różnorodności / Siedziba Fundacji Malta // tłumaczenie na język migowy Więcej
  • 3 października 2019 / godz. 18.00 / Dyskusja i proces grupowy: Sacrum i sztuka, czyli rzecz o tym, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy wolność artystyczna / Siedziba Fundacji Malta// tłumaczenie na język migowy Więcej
  • 3 października 2019 / godz. 20.00 / Koncert: kakofoNIKT & Chór Pogłosy / Galeria u Jezuitów Więcej
  • 5 października 2019 / godz. 17.00 / Wykład: Wolność wyznania i jej znaczenie w życiu jednostki i społeczeństwa – dr Kishan Manocha, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Galeria Miejska Arsenał Więcej
  • 12 października 2019 / godz. 12.00 / Spacer: Śladami poznańskich religii i lokalnej międzykulturowości; oprowadzanie – Marta Tracewska / spotkanie przed kościołem na skrzyżowaniu ul. Szewskiej i Dominikańskiej Więcej
Aktualności dot. projektu znajdują się na dedykowanej stronie Przestrzenie Sacrum.

Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a patronat nad nim objął Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak oraz Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.