Twój wybór – świadoma konsumpcja

Działania realizowane w okresie: 10-11.2012 r.

W ramach projektu „Twój wybór – świadoma konsumpcja” przeprowadziliśmy cykl działań związanych z ideą zrównoważonego rozwoju i świadomości konsumenckiej. Organizowane przez nas wydarzenia dotyczyły ochrony zasobów naturalnych i środowiska, równomiernej redystrybucji światowych dóbr, warunków pracy, działań przedsiębiorstw a także ochrony praw konsumenta. Ponadto przedstawiliśmy założenia Milenijnych Celów Rozwoju, a także inicjatywy i organizacje działające na rzecz  równoważonego rozwoju m.in. Fair Trade.

Działania kierowaliśmy do mieszkańców Poznania, w szczególności do uczniów poznańskiego gimnazjum. Wydarzenia wpisywały się w Tydzień Edukacji Globalnej, w ramach którego corocznie odbywa się szereg spotkań, warsztatów, prelekcji poświęconych problemom globalnym.

Warsztaty robienia szablonów na koszulki i ekotorby promujących świadomą konsumpcję

P1080579Spotkanie podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej, uczestnicy dowiedzieli się czym jest świadoma konsumpcja i dlaczego jest ważna, przedstawione zostały inicjatywy oraz działania z zakresu świadomej konsumpcji. W drugiej, każdy z uczestników nauczył się wycinać wcześniej przygotowane szablony dotyczące zasady 3R (reduce, reuse, recycle). Część uczestników przyniosła własne szablony i koszulki. Ostatnim etapem było naniesienie wzorów na materiał (koszulki i torby bawełniane). W warsztatach (10 i 22 listopada) wzięły udział 22 osoby.

Zajęcia dla gimnazjalistów poświęcone świadomej konsumpcji

Zdjęcie003022 i 23 listopada przeprowadziliśmy w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu cykl zajęć dla czterech klas gimnazjalnych.  Podczas zajęć główny nacisk położyliśmy na zagadnienia związane ze świadomą konsumpcję. Uczniowie dowiedzieli się czym jest nadmierna konsumpcja i jaki negatywny wpływ wywiera na środowisko naturalne oraz prawa pracowników, a następnie szukali rozwiązań tych problemów. Zajęcia polegały na pracy w grupach: uczniowie wspólnie zastanawiali się nad omawianymi zagadnieniami. Prowadzący przedstawili przykłady działań z zakresu świadomej konsumpcji, omówili wybrane oznakowania produktów oraz wyjaśnili ideę sprawiedliwego handlu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć oraz spróbować certyfikowane produkty.

Spotkanie dotyczące funkcjonowania kolektywów spożywczych

Podczas spotkania (24 listopada) przedstawiliśmy ideę zakładania kolektywów spożywczych, jako inicjatywy ułatwiającej dostęp do zdrowej, ekologicznej żywności. Prowadzący powiedzieli w jaki sposób funkcjonują tego typu inicjatywy oraz jak założyć taką kooperatywę w swojej okolicy. Podzielili się tym, jak wyglądały początki funkcjonowania Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej i jaki kształt ma obecnie. Poruszony został temat wyborów konsumenckich, świadomego podejścia do własnego zdrowia i wpływu decyzji konsumenckich na środowisko naturalne oraz producentów żywności.  Spotkanie odbyło się w naszej siedzibie przy ul. Libelta 22 w Poznaniu.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP