Finisz działań młodzieży – raport

  • 20 September 2022

Z ogromną radością przedstawiamy raport z dwuletniego projektu „Przyszłość jest teraz! Klimat i migracje a sprawczość młodych”. Podczas ostatnich dwóch lat współpracowaliśmy z grupami młodzieżowymi z czterech miejscowości w Wielkopolsce.

Zaprosiliśmy młodych do pomyślenia o przyszłości w kontekście skutków zmian klimatu i zwiększającej się skali migracji. Młodzi, żyjący w jednym miasteczku z cudzoziemcami lub doświadczający w swojej gminie efektów zmian klimatu, to eksperci codzienności, która stanie się przyszłością większości z nas.


Nad czym pracowały grupy?

  • Grupa z Kalisza stworzyła mapę przyjaznego miasta z części historii zebranych wśród mieszkańców i mieszkanek.
  • Dzięki współpracy z grupą morsów „Borowinka” mogliśmy się dowiedzieć, jak ta grupa – szczególnie związana z Jeziorem Słupeckim – dba i troszczy się o nie.
  • Działania młodzieży z Puszczykowa i Mosiny pozwoliły przyjrzeć się skomplikowanej walce o ochronę zasobów ujęcia wody w Krajkowie, które dostarcza Poznaniowi i okolicom największą ilość wody pitnej.
  • Dzięki zaangażowaniu młodych z Pleszewa, skupionych wokół działań lokalnych na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym, poznaliśmy sposób organizacji wsparcia dla osób z Ukrainy w ich mieście.

Z raportu dowiesz się jak młodzi ludzie postrzegają skutki katastrofy klimatycznej i zjawisko migracji. Zobaczysz jak widzą swoją przyszłość. Poznasz działania partycypacyjne młodzieży oraz narzędzie edukacyjno-inspiracyjne, które można wykorzystywać do prowadzenia zajęć w szkołach na temat przyszłości.

Zapraszamy Was również do obejrzenia filmu podsumowującego działania. Film jest dostępny tutaj.

Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowane-
go przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.