Za nami Przestrzenie Sacrum

  • 20 October 2019

Za nami Przestrzenie Sacrum, czyli cykl wydarzeń poświęconych lokalnej międzykulturowości i szeroko pojętej inności, która zakotwiczona jest nie tylko w historycznej, ale też najnowszej tożsamości naszego miasta. Działaniami nawiązaliśmy do idei Nocy Świątyń, która odbywa się corocznie w różnych miastach Polski.

Dziękujemy za ten piękny czas wspólnych rozmów, możliwości poznania różnych spojrzeń na pojęcie sacrum. Dziękujemy za udział w działaniach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, Reformowanemu Kościołowi Katolickiemu w Polsce, Muzułmańskiemu Centrum Kulturalno Oświatowemu, Galerii Miejskiej Arsenał, Galerii u Jezuitów, Fundacji Malta. Dziękujemy również Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezydentowi Miasta Poznania oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania za objęcie patronatem wydarzeń.