Warsztaty WenDo dla seniorek

Działania realizowane w okresie: 06.2015  r.

WenDo (tłum. “droga kobiet”) jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną dla kobiet. Od “zwykłej” samoobrony, WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. WenDo uczy kobiety jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu. Metoda ta zakłada, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic (to znaczy naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji, czy po prostu czucia się dobrze w danej sytuacji). Poznając swoje własne granice, osoby uczą się także szanować granice innych ludzi.

Stowarzyszenie Lepszy Świat przy wsparciu Rady Osiedla Jeżyce zorganizowało w weekend 4-5 czerwca 2016 roku cykl warsztatów asertywności i samoobrony WenDo. W warsztatach wzięło udział 13 seniorek po 60 roku życia. Warsztaty odbywały się w jeżyckim Centrum Amarant. 

warsztaty wendo

Uczestniczki warsztatów asertywności i samoobrony WenDo (05.06.2016, Centrum Amarant, Poznań)

Otwarty nabór na warsztaty WenDo trwał od maja 2016 r. Na warsztaty były zapraszane kobiety po 60 roku życia mieszkające na terenie Jeżyc. Rekrutacja odbywała się telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lepszy Świat. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń.

Podczas 12-godzinnego warsztatu WenDo, uczestniczki miały możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) dzięki metodzie psychodramy, pracy z oddechem i głosem. Odbyły się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane były ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne. WenDo zawiera elementy samoobrony psychicznej: uczy skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Ważne jest bowiem nie tylko to, żeby umieć się obronić, ale przede wszystkim, by nie dopuścić do ataku właśnie poprzez jasne i czytelne zachowanie. Zdobyte na zajęciach umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności pomogą uczestniczkom lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi.

info dofinansowanie RO JeĹĽyce