Przyszłość jest teraz!/Zespół projektowy

GRAFIKI: Olga Beyga

Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.#AktywniObywateleDotacje