DOŁĄCZ DO PROJEKTU: PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ!

  • 15 March 2021

Rozpoczynamy nowy projekt skierowany do młodzieży z Wielkopolski w wieku 15 – 19 lat.

Jeżeli masz pomysł jakie zmiany wprowadzić w Twoim najbliższym otoczeniu w związku ze zmianami klimatycznymi lub migracjami – ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

W zeszłym roku nasze stowarzyszenie, wraz z zaprzyjaźnionymi badaczami i aktywistami z Poznania i Wiednia pozyskało grant w programie Aktywni Obywatele*., Projekt “Przyszłość jest teraz! Klimat i migracje a sprawczość młodych” będziemy realizować przez najbliższe dwa lata. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Główne założenia projektu:

Przyszłość nie pojawi się w 2050 roku jak w filmie czy strategii miejskiej; możemy i powinniśmy kształtować ją już teraz. W ramach projektu pragniemy zaprosić młodych do myślenia o przyszłości oraz podzielić się z nimi wiedzą i narzędziami do zajęcia się największymi wyzwaniami, z którymi będą musieli się zmierzyć w perspektywie kilkunastu lat. Według przewidywań ekspertów będą to skutki zmian klimatu i migracje. Młodzi, żyjący w jednym miasteczku z cudzoziemcami lub doświadczający w swojej gminie efektów zmian klimatu, to eksperci codzienności, która stanie się przyszłością większości z nas. Wierzymy, że to właśnie z nimi należy szukać rozwiązań dla lepszego jutra.

Dla kogo?

Do współpracy chcemy zaprosić 4 grupy młodzieżowe i zaangażować je w projekty partycypacyjne odpowiadające problemom środowiskowym lub społecznym, występującym w ich gminach. Na podstawie doświadczeń z ich realizacji młodzież zaprojektuje “narzędzie” edukacyjno-inspiracyjne, służące do rozmów o przyszłości. Następnie każda z grup będzie mogła owo “narzędzie” przetestować podczas prowadzenia zajęć dla rówieśników z większych miast, którzy z wieloma problemami nie mieli jeszcze styczności. 

 Poszukujemy grup młodzieżowych (15-19 lat) z gmin w Wielkopolsce (do 50 000 mieszkańców), już działających albo pragnących się zorganizować na rzecz tego projektu. Najbardziej zależy nam na wsparciu młodych liderów i grup już istniejących, które chciałyby mieć realny wpływ na przyszłość swojej społeczności. Naszymi celami są m.in. zwiększenie kompetencji obywatelskich oraz lokalnego zaangażowania wśród młodych, zwiększenie ich poczucia sprawstwa w pracy projektowej oraz wiedzy z zakresu “just transition” i ruchów migracyjnych.  Ważnym będzie również dowartościowanie młodych i zsieciowanie ich z rówieśnikami, które w naszym przekonaniu jest podstawą skutecznego działania w przyszłości.  

Co oferujemy?

  • serię warsztatów z edukacji globalnej, diagnozy lokalnej i mapowania przyszłości oraz projektowania działań w gminach w oparciu o zdiagnozowany problem,   
  • wsparcie finansowe projektów partycypacyjnych,
  • wsparcie organizacyjne podczas wdrażania projektów partycypacyjnych
  • opiekuna każdej grupy, konsultacje ze specjalistami, materiały warsztatowe
  • możliwość poznania się z aktywnie działającymi rówieśnikami – podczas wspólnych warsztatów, spotkania integracyjnego czy     zjazdu, na którym wypracowane zostanie wspomniane narzędzie,
  • wsparcie merytoryczne, komunikacyjne i promocyjne podczas wszystkich działań.

Działania z młodzieżą planujemy zakończyć jesienią 2021.

    Cały projekt przeprowadzony będzie zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi (i w zależności od potrzeb zostanie zmodyfikowany tak by przestrzegane były zasady bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników).

Kontakt:

Jeżeli czujecie, że to projekt dla was lub jeżeli znacie osoby, które mogłyby wziąć w nim udział prosimy o kontakt: j.spychala@lepszyswiat.org.pl

NABÓR TRWA DO 07.04.2021.

Osoby zaangażowane w projekt:

Autorki i autorzy projektu:

Jan Horzela: pracownik społeczny, aktywista, podróżnik. Przez 8 lat pracował z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie. Współzałożyciel Civil Action Network

Joanna Pańczak: ocjolożka, teatrolożka, animatorka kultury, badaczka. Programerka Generatora Malta – społecznie zaangażowanej sekcji Festiwalu Malta. Pomysłodawczyni i autorka programów Akademii Miasta – kursu dla artystów, aktywistek i architektów. Współtwórczyni sąsiedzkiej, międzypokoleniowej przestrzeni Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury. Członkini oddolnej inicjatywy wspierającej osoby z doświadczeniem uchodźczym Poznańska Garażówka. Współtwórczyni projektów badawczych sektora kultury.

Waldemar Rapior: socjolog i kulturoznawca. Bada procesy współpracy i współdziałanie. W latach 2012–2013 współtworzył projekt „Mediawerf / Streetwise Billboard” realizowany w Rotterdamie przez Patchingzone. Obecnie realizuje autorski projekt „Moralność milcząca” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Redaktor książek „Bezkarnie. Etyka w teatrze” oraz (wraz z A.R. Burzyńską) „Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka”. Od 2011 roku bada publiczności teatralną i uczestnictwo w kulturze. 

Joanna Spychała: – od paru lat zaangażowana w działania wolontaryjne i edukacyjne, głównie związane z tematyką uchodźczą. Pracowała wolontaryjnie na greckiej wyspie Lesbos na rzecz uchodźców i uchodźczyń przebywających w tamtejszych obozach. Współtwórczyni Poznańskiej Garażówki, czynnie zaangażowana w działania grupy Humans of Aleppo. Prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach oraz cykliczny warsztat dla uczniów ze S.P. nr 83 Łejery “Wolność zaczyna się tam gdzie kończy się strach”. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Dwukrotnie współpracowała z Generatorem Malta w ramach teatralnego Malta Festival.

Anna Wawrzyniak: absolwentka politologii, animatorka społeczna, trenerka edukacji globalnej. Prezeska Stowarzyszenia Lepszy Świat, w okresie 03.2017 – 12.2018 doradczyni w Centrum PISOP. Współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi m.in. poznańskim Stowarzyszeniem Instytut Zachodni i łódzkim Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków samorządowych (Miasto Poznań, Samorząd Województwa Wielkopolskiego), ministerialnych (FIO, ASOS), unijnych (Europejski Fundusz Społeczny – WRPO 2014-2020), prywatnych (crowdfunding, zbiórki publiczne, działalność odpłatna). Koordynowała projekty m.in. z zakresu edukacji globalnej, edukacji ekonomicznej seniorów, stosunków międzynarodowych, działań międzypokoleniowych, wolontariatu.

Grafika: Olga Beyga:
https://www.behance.net/olgabeyga

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.