Promigracyjne sojusze – ankieta!

  • 7 June 2021

Z grupą zaprzyjaźnionych badaczy i aktywistek z niekrytą dumą ogłaszamy, że startujemy z nowym projektem badawczym pt. „ᴘʀᴏᴍɪɢʀᴀᴄʏᴊɴᴇ sᴏᴊᴜsᴢᴇ. ᴡsᴘᴏ́ᴌᴘʀᴀᴄᴀ ᴏᴅᴅᴏʟɴʏᴄʜ ɪɴɪᴄᴊᴀᴛʏᴡ ᴢ ᴘᴏᴅᴍɪᴏᴛᴀᴍɪ sғᴏʀᴍᴀʟɪᴢᴏᴡᴀɴʏᴍɪ ᴡ ᴘᴏʟsᴄᴇ”.

Zależy nam na zbadaniu relacji między oddolnymi ruchami działającymi na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym lub na rzecz migranów i migrantek w Polsce a formalnymi podmiotami, takimi jak władze samorządowe, biznes, szkoły, instytucje kultury, organizacje społeczne czy media.

Wyniki badań zaprezentujemy w postaci dostępnych publicznie raportów, konferencji, warsztatów i spotkań z prouchodźczymi i promigracyjnymi działaczkami i działaczami, oraz na stronie promigracyjnesojusze.lepszyswiat.org.pl

Z działań cieszymy się tym bardziej, że łączymy siły z: Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Outriders, Salam Lab.

W “Promigracyjnych sojuszach” głos oddajemy Wam, osobom często od lat działającym w tematyce niełatwej, napotykającej na wiele przeszkód i barier, często stawiającej Wasze działania na granicy wykonalności. Niemniej zajmując się tym tematem od lat, widzimy sens uczenia się od siebie nawzajem, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnego motywowania do dalszych działań.

Na początek zachęcamy do wypełnienia ankiety. Czekamy na Wasze odpowiedzi i prosimy o podzielenie się informacją o działaniach z zaprzyjaźnionymi inicjatywami.Link do ankiety: https://bit.ly/2RAFcUQ

Więcej informacji:

promigracyjnesojusze.lepszyswiat.org.pl

promigracyjne_sojusze@lepszyswiat.org.pl

Program finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Grafika:
https://www.behance.net/olgabeyga