Kolejne wieści nepalskie

  • 22 April 2016

Mamy nadzieję, że przed Maciejem i Sylwią ostatnie kroki, aby formalnie móc rozpocząć budowę:

“Otrzymujemy informację, iż nasz inżynier strukturalny poprawił projekt. Ja zasiadam zatem do pracy przy komputerze, a Maciej pędzi odebrać dokumenty od inżyniera, aby czym prędzej dostarczyć je ponownie do DUDBC. Tam, po wielu usilnych prośbach, urzędnicy zgadzają się wstępnie przejrzeć projekt jeszcze przy Macieju. Niestety znajdują trzy drobne błędy. Pojawia się pytanie – czy to urzędnicy ich wcześniej nie znaleźli czy też inżynier zapomniał je poprawić?

Maciej wraca do biura inżyniera, który ręcznie dopisuje bądź skreśla kilka oznakowań i stawia swój podpis (urzednicy wyrazili na to zgodę). Maciej ponownie biegnie do DUDBC i przekazuje gotowy projekt. Teraz na pewno wszystko jest już idealnie! -A gdzie są trzy kopie projektu?- zapytał urzędnik. O ironio losu! W Departamencie wszyscy na szczęście byli na tyle mili, iż pozwolili dostarczyć pozostałe dwie kopie następnego dnia. Obiecali też, że gdy je już dostarczymy, wystawią nam list potwierdzający poprawność, który możemy zanieść do Departamentu Edukacji, skąd powinniśmy otrzymać ostateczną zgodę!
Trzymajcie kciuki! Być może to już ostatnie kroki na drodze do uzyskania pozwolenia :)”

Pełen wpis.