Spotkanie Banku Czasu i Stowarzyszenia Lepszy Świat

  • 15 January 2012

15-01-2012

W sobotę 14 stycznia w Infocafe odbyło się spotkanie Banku Czasu, a zaraz po nim spotkanie Stowarzyszenia “Lepszy Świat” podsumowujące działania w 2011 roku. Omówiliśmy realizację projektu “Qulturka”: w zeszłym roku zorganizowaliśmy m.in. 22 projekcji filmowych, 11 warsztatów, 6 spotkań z artystami, 2 wystawy. Podsumowaliśmy działanie Banku Czasu, projektu “Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” oraz rewitalizację Fortu II. Ważnym punktem spotkania było zaplanowanie działań w 2012 roku m.in. kolejnych Targów Różności (luty), urodzin “Lepszego Świata” i akcji protybetańskiej (marzec), jak również kolejnych projekcji filmowych oraz warsztatów. Rozmawialiśmy ponadto o zmianie strony internetowej i kampanii promocyjnej 1% podatku. Dziękujemy wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszamy do udziału i pomocy w działaniach “Lepszego Świata” :)