Sprawozdanie z kwesty pieniężnej na rzecz Felixa

  • 8 July 2014

08-07-2014

Zakończyliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz chorego na raka Felixa Makokha. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej kwesty.

Sprawozdanie

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji So-I.5311.30.2014 z dnia 16 czerwca 2014 przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

W dniu 26.06.2014 do puszki kwestarskiej zebrano kwotę 277,25 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem 25/100 zł). Miejsce zbiórki: Kontener Art, Poznań.

Za kwotę 277,25 zł zakupiono i przekazano leki i środki medyczne dla chorego na raka Felixa Makokha.

Cała akcja została przeprowadzona w ramach wolontariatu.