Targi Pracy i Wolontariatu

  • 24 October 2014

W piątek 24. października w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej odbyły się Targi Pracy i Wolontariatu. Wraz z przedstawicielami prowadzonego przez nas projektu „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”odwiedziliśmy mury szkoły, uzyskując tym samym niepowtarzalną okazję spotkania z młodzieżą zainteresowaną niesieniem pomocy osobom jej potrzebującym. W trakcie całego przedsięwzięcia udało się nam opowiedzieć o naszym projekcie, a także porozmawiać na temat samej idei wolontariatu i jego pozytywnym oddziaływaniu zarówno na podopiecznych, jak i angażujących się w niego wolontariuszy.

Odwiedziliśmy również uczniów dwóch klas w trakcie trwania ich zajęć lekcyjnych, poświęcając ten czas na szczegółową rozmowę o naszym projekcie i zachęceniu młodzieży do zaangażowania się w niesienie pomocy społecznej. Uczniowie przywitali nas z entuzjazmem, wykazali się dużym zainteresowaniem i chęcią krzewienia idei wolontariatu. Odpowiadając na wiele interesujących pytań po raz kolejny upewniliśmy się w przekonaniu, jak wielu młodych ludzi pragnie pomagać.