W obronie praw pracowniczych

  • 19 April 2007

 19 kwietnia we Wrocławiu  wzięliśmy udział w ogólnopolskiej demonstracji przeciwko łamaniu praw pracowniczych. W proteście wzięło udział około tysiąca uczestników z całej Polski – aktywistów niezależnych związków zawodowych, partii antykapitalistycznych, środowisk wolnościowych i antykapitalistycznych. Organizatorem był Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników