Wypalenie wśród wolontariuszy i aktywistów – ostatnie spotkania

  • 28 June 2019

Za nami ostatnie dwa spotkania (25.04.2019 i 23.05.2019) dla aktywistów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. Podczas spotkań z pomocą facylitatora, Macieja Gendka, pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z wypaleniem zawodowym.

Podczas spotkań rozmawialiśmy o takich uczuciach jak frustracja, bezsilność, osamotnienie w działaniach, problemie pogodzenia działalności społecznej z życiem prywatnym oraz innych zagadnieniach dotyczących aktywności społecznej.

Spotkania przeznaczone były dla osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną: pracowników fundacji/ stowarzyszeń, koordynatorów, wolontariuszy, nieformalnych aktywistów – ambasadorów lepszego jutra.Tags: