Inni, czyli jacy?

Poprzez organizowanie warsztatów równościowych, paneli dyskusyjnych, wykładów czy projekcji filmowych oraz współpracę ze specjalist(k)ami i przedstawiciel(k)ami różnego rodzaju organizacji pozarządowych, chcemy zachęcić naszych odbiorców do pochylenia się nad problematyką dyskryminacji i analizy zjawisk nietolerancji.

Wierzymy, że nasze działania zwrócą uwagę na tematykę wykluczenia i krzywdzącej etykietyzacji środowisk mniejszościowych. Interdyscyplinarny charakter organizowanych spotkań oraz różnorodna tematyka mają zachęcić naszych beneficjentów do głębszej refleksji nad podejmowanymi tematami i poszerzyć ich horyzonty poznawcze.

inni czyli jacy - grafika

 W ramach działań:

  • przybliżamy uczestni(cz)kom problem inności,
  • dajemy podstawowe narzędzia do dalszej samodzielnej analizy zjawisk dyskryminacji,
  • zwracamy uwagę na złożoność procesów wykluczania oraz konieczności otwierania się na to co „nienormatywne”.

W 2016 roku organizujemy w Poznaniu pierwszą Noc Świątyń. Więcej informacji tutaj.