Przyszłość jest teraz! Klimat i migracje a sprawczość młodych.

O PROJEKCIE:

Przyszłość nie pojawi się w 2050 roku jak w filmie czy strategii miejskiej; kształtujemy ją już teraz. O  jej lepszych wariantach i złożonych problemach rozmawiamy z młodzieżą i dajemy im narzędzia do  współdecydowania o niej. Młodzi żyjący z migrantami lub konsekwencjami zmian klimatu w małych  miejscowościach w Wielkopolsce to eksperci codzienności, która według prognoz naukowych stanie  się przyszłością większości z nas. To oni są głównymi odbiorcami i współtwórcami projektu. W  efekcie serii warsztatów i konsultacji przygotują i zrealizują projekty partycypacyjne, odpowiadające  na problemy ekologiczne/migracyjne, zdiagnozowane w ich gminach.

Na bazie tych projektów młodzi wypracują  narzędzie do debatowania z rówieśnikami o przyszłości. Wykorzystają je prowadząc cykl spotkań z uczniami i uczennicami z większych miast. Zadaniem zespołu projektowego będzie rozpowszechnienie owego narzędzia. Natomiast z obserwacji i wywiadów z uczestnikami  projektu stworzymy raport badawczy o tym, jak młodzi myślą o przyszłości i jak przez współdziałanie  zmienia się ich poczucie sprawstwa. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Olek Gęsiński – W projekcie współpracuje z grupą Eko Ekonomik ze Słupcy.

Jan Horzela – pracownik społeczny, aktywista, podróżnik. Przez 8 lat pracował z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie. Współzałożyciel Civil Action Network, międzynarodowej organizacji promującej aktywne postawy obywatelskie. Współtwórca projektu, realizuje w nim część działań warsztatowo – merytorycznych.

Krysia Lewińska – W projekcie współpracuje z grupą MSK Mosina – Puszczykowo.

Joanna Pańczak – socjolożka, teatrolożka, animatorka kultury, badaczka. Programerka Generatora Malta – społecznie zaangażowanej sekcji Festiwalu Malta. Pomysłodawczyni i autorka programów Akademii Miasta. Współtwórczyni sąsiedzkiej, międzypokoleniowej przestrzeni Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury. Członkini oddolnej inicjatywy Poznańska Garażówka. Współtwórczyni projektów badawczych sektora kultury. Współtwórczyni projektu, odpowiedzialna za proces rekrutacji, realizuje również część działań warsztatowo – merytorycznych .

Waldemar Rapior – socjolog i kulturoznawca. Bada procesy współpracy i współdziałanie. W latach 2012–2013 współtworzył projekt „Mediawerf / Streetwise Billboard” realizowany w Rotterdamie przez Patchingzone. Realizator autorskiego projektu „Moralność milcząca” finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki. Redaktor książek „Bezkarnie. Etyka w teatrze” oraz (wraz z A.R. Burzyńską) „Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka”. Współautor projektu. Odpowiedzialny za proces rekrutacji oraz część działań merytoryczno – warsztatowych.

Joanna Spychała – aktywistka, edukatorka. Od paru lat zaangażowana w działania wolontaryjne i edukacyjne, głównie związane z tematyką uchodźczą. Działała aktywistycznie na greckiej wyspie Lesbos na rzecz uchodźców i uchodźczyń przebywających w tamtejszych obozach. Współtwórczyni Poznańskiej Garażówki, czynnie zaangażowana w działania grupy Humans of Aleppo. Prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach. Współautorka projektu. Odpowiedzialna za proces rekrutacji, część działań merytoryczno – warsztztowych. Koordynatorka projektu. animatorka dwóch grup MSK Kalisz oraz Hiporodacy ze Środy Wielkopolskiej.

Anna Wawrzyniak – animatorka społeczna, politolożka, obecnie studentka socjologii UW. Z organizacjami społecznymi związana od 10 lat. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni i Centrum PISOP. Pracuje w akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Koordynowała projekty
m.in. z zakresu edukacji globalnej, działań międzypokoleniowych wolontariatu. W projekcie odpowiada za monitoring działań oraz kwestie administracyjne.

PROCES REKRUTACJI:

Proces rekrutacji zakończył się na początku maja. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

HARMONOGRAM:

DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI
REKRUTACJAIV – V 2021
ANKIETY/wywiady V 2021
WARSZTAT I – ZAPOZNANIE GRUP V 2021
WARSZTAT II – EDUKACJA GLOBALNA V – VI 2021
SIECIOWANIE  MŁODZIEŻY
(SPOTKANIE INTEGRACYJNE
VI 2021
WARSZTAT III – DIAGNOZA LOKALNA VI 2021
WARSZTAT IV – PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH VI – VII 2021
REALIZACJA PROJEKTÓW PARTYCYPACYJNYCH VI – IX 2021
WYJAZD – WYPRACOWANIE NARZĘDZIA IX 2021
WARSZTAT V – SCENARIUSZ SPOTKAŃ
Z RÓWIEŚNIKAMI (OMÓWIENIE / ĆWICZENIA)
X 2021
SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z MŁODZIEŻĄ X – XII 2021
ANKIETY/wywiady X – XII 2021
OPRACOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY.
RAPORT BADAWCZY. KONIEC PROJEKTU.
I – VIII 2022

Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.#AktywniObywateleDotacje